Συνάντηση 21-2-2012

21M0M_DailyCoordinationMeeting_21_02_2012 21-2M0M_DailyCoordinationMeeting_21_02_2012