Συνάντηση 18-2-2012

20MoM_DailyCoordinationMeeting__20_02_1220-2MoM_DailyCoordinationMeeting__20_02_12