Συνάντηση 02-04-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων.

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

 

1.3

Έκδοση προσωρινών πινάκων προσληπτέων μονίμου προσωπικού (Αριθμός Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 )

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

 

1.4

 

Μελέτη και εισήγηση επί του εγγράφου της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής με θέμα : «Αποστολή Τεχνικού Δελτίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.»

 

ΔΠΕ

(2132050026)

1.5

 

Απάντηση σε έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Οικονομικής , Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Α βαθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συγκρότηση Τριμερών Επιτροπών ανά Δήμο για την κατάθεση πρότασης δυνατότητας εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στο Νηπιαγωγείο από το σχολικό έτος 2018 2019.»

 

Δ. Πρόνοιας

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθλητισμού,

Πολιτισμού& ΝΠΔΔ

(2132050079)

1.6

Αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και αρμόδιους φορείς σχετικά με θέματα ασφαλείας και των τριών δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πεντέλης.

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.7

Εξέταση αιτήματος για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μουσών στη Δ.Κ. Μελισσίων

ΔΠΕ

(2132050026)

1.8

 

Εξέταση αιτήματος με θέμα: Απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας αρ. 8 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

ΔΥΠΟ

(2132050023)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

08.30

Συνάντηση Δημάρχου με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους και τους Υπεύθυνους Διεύθυνσης Πρασίνου και Καθαριότητας Δήμου Πεντέλης.

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Δ.Κ. Μελισσίων

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης