Συνάντηση 07-03-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση   δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Εξέταση αιτήματος του Νοσοκομείου ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ – Πτέρυγα Τσαγκάρη για τον σχεδιασμό και το βάψιμο γραμμών όδευσης στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.4

Έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Ισχύς Αποφάσεων Ορισμού Αντιδημάρχων σε περίπτωση Εκλογής Νέου Δημάρχου

Δ. Διοικητικού (2132050075)

1.5

Εξέταση αιτήματος της Ένωσης Γονέων Πεντέλης

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2132050079)

1.6

Παρακολούθηση εκπαίδευσης των υπεύθυνων των Γραφείων Κίνησης του Δήμου Πεντέλης για την ψηφιακή οργάνωση των Γραφείων Κίνησης.

ΔΥΠΟ

 

(2132050051)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

17.45

Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης

Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

 

Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης