Συνάντηση 31-1-2012

31M0M_DailyCoordinationMeeting_31_01_2012-1 31-2M0M_DailyCoordinationMeeting_31_01_2012-1