Συνάντηση 06-02-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Σύνταξη μελέτης για την προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων

Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών (2132050051)

1.4

Αποστολή εγγράφου στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πεντέλης για την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση της λειτουργίας των σχολικών επιτροπών ( 1940/19-1-2018 Απόφαση ΥΠΕΣ).

Δ.Κοιν. Αλληλεγγύης (2132050079)

1.5

Εξέταση αιτήματος για εξωραϊσμό (να τοποθετηθούν παγκάκια κ.λ.π.) στην οδό Ζωοδ. Πηγής στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.6

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση οδικής σήμανσης στην οδό Τραπεζούντος στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης