Συνάντηση 05-02-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Απορριμμάτων κατ’ εφαρμογής της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/ 2005

Δ. Πολιτικής Προστασίας (2132050031)

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.4

Θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία διάθεσης χώρων των σχολικών κτιρίων του Δήμου

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης (2132050079)

1.5

Εξέταση αιτήματος για διάθεση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης στην Ένωση Αθλητών IBFA για την κοπή της πίτας τους.

Γραφείο Δημάρχου (2132050002)

1.6

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Αδειοδότηση λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης (2132050079)

1.7

Έγγραφο της ΚΕΔΕ με θέμα: Π.Δ. 99/2017 ΦΕΚ Α 141/28-9-2017 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων ή υπηρεσίας των Δήμων

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης (2132050079)

1.8

Επισκευή κάδου στην οδό Διονύσου αρ. 52 στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.9

Απόσυρση εγκαταλειμμένου οχήματος από την οδό Κατσαντώνη αρ. 8 στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.10

Αποστολή ενημερωτικής επιστολής προς τους Συλλόγους του Δήμου για την αλλαγή στη νομοθεσία για την επιχορήγησή τους από το Δήμο

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

10.00-

16.00

5 - 9 Φεβρουαρίου Bazaar Φινέτσας που διοργανώνει η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)

 

Οικοτροφείο Πεντέλης Αν. Σκούφου 6- Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

17.00

Μηνιαία σύσκεψη με τους Εκπροσώπους της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Δήμου

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Μελισσίων

 

             Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης