Συνάντηση 17-1-2012

Κύρια Σημεία Συνάντησης 17-01-2012:

1.1. Προώθηση όλων των ώριμων μελετών για υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία. (Υπ. Ενέργειας: Τ.Υ.)

1.2. Εξέταση σχετικής εγκυκλίου για το κατώτατο όριο των δαπανών που υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Υπ. Ενέργειας: Δ.Οικ.)

1.3. Προετοιμασία για την εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωφελής Εργασία». (Υπ. Ενέργειας:Γρ. Προσωπικού)

1.4. Παρουσίαση ΓΠΣ και Δασικών θεμάτων από το Δήμαρχο στην συνεδρίαση της ΠΕΔΑ στις 23/1/2012. (Υπ. Ενέργειας: Γρ. Δημάρχου & ΔΠΕ)

1.5. Μελέτη και εισήγηση της σχετικής γνωμοδότησης της ΠΕΔΑ για τις λαϊκές αγορές. (Υπ. Ενέργειας: Γρ. Καταστημάτων

1.6. Κατεύθυνση: «Μετατροπή του Δήμου Πεντέλης σε Οικολογικό Δήμο με κύριο τομέα ανάπτυξης δράσης την παραγωγή βιοκαυσίμου από ανακυκλωμένο λάδι και βιομάζας από την περισυλλογή κλαδιών»

Προγραμματισμένες  Συναντήσεις για τις 17/01/2012

12:00 Σύσκεψη ΠΕΔΑ με θέμα την μεταφορά μαθητών

Ο  Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης