Συνάντηση 16-10-2017

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση  δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075) 

1.3

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Σχετικά με μετακινήσεις υπηρεσιακών λεωφορείων Δήμων

ΔΠΕ

(2132050026)

1.4

Εξέταση αιτήματος για κλάδεμα δέντρου επί της οδού Μακεδονίας αρ. 10 στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.5

Εξέταση αιτήματος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικασιών και Δεοντολογίας για την Εκλογή Επικεφαλής Νέου Πολιτικού Φορέα

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.6

Εξέταση αιτήματος για κοπή δέντρου επί της οδού Αγίας Λαύρας αρ. 2 στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.7

Απόσυρση εγκαταλλειμένου οχήματος στην οδό Ποσειδώνος αρ. 1 στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.8

Εξέταση αιτήματος για ασφαλτόστρωση της οδού Δελφών στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.9

Έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού της  Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Πρόγραμμα Απολύμανσης Οστών

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.10

Εξέταση αιτήματος του Α΄ ΚΑΠΗ Μελισσίων για διάθεση αίθουσας για πραγματοποίηση εκδήλωσης

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης (2132050079)

1.11

Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Πελοποννησίων Μελισσίων  για διάθεση χώρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης (2132050079)

1.12

Εξέταση αιτημάτων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης (2132050079)

1.13

Εξέταση αιτήματος για επισκευή του  πεζοδρομίου επί της οδού Αγίου  Γεωργίου 12β στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050051)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

18.00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης

 

Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μελισσίων

Ο Δήμαρχος

  Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης