Συνάντηση 21-09-2017

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια  Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση  δικαστικών υποθέσεων.

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

1.3

Ενημέρωση στοχοθεσίας και προετοιμασία για συνάντηση προσωπικού στις 22/9/2017

Όλοι οι Διευθυντές

1.4

Μελέτη ενεργειών προσαρμογής στο νέο κανονισμό διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.5

Προώθηση ενεργειών πρόσληψης ΣΟΧ για την Υπ. Καθαριότητας.

Δ.Δ.

(2132050075)

1.6

Έγγραφο σε ΥΠΕΣ για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης των προσλήψεων ΣΟΧ για την Καθαριότητα (να συμπεριληφθεί η εντοπιότητα ως βαθμολογικό κριτήριο).

Δ.Δ.

(2132050075)

1.7

Ενέργειες για ασφαλτοστρώσεις και επιδιορθώσεις πεζοδρομίων στις οδούς Λόντου και Κρόνου στη Δ.Κ. Πεντέλης.

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.8

Διερεύνηση και άμεσες ενέργειες για την καταγγελία για ύπαρξη φιδιού στην περιοχή Αγ. Μαρίνας Δ.Κ. Μελισσίων.

Τοπικός Αντιδήμαρχος

(2132050024)

1.9

Σε εξέλιξη ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.10

Διερεύνηση και εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μεταξά στη Δ.Κ. Πεντέλης.

Δ.Π.Ε.

(τηλ.2132050024)

1.11

Ενέργειες καθαρισμού κλαδιών και επισκευών δημοτικού φωτισμού στην οδό Ριμινιτών στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

ΔΥΠΟ

(2132050051)

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης