Συνάντηση 4-1-2012

Κύρια Σημεία Συνάντησης 04-01-2012

1.1. Να γίνει πλήρης τεκμηρίωση των σχετικών θεμάτων για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δ.Κ. Πεντέλης και στην Δ.Κ. Μελισσιών. (Υπ. Ενέργειας: Γρ. Καταστημάτων)

1.2. Να γίνει άμεσα η έκδοση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που ελήφθη εχθές από το ΔΣ για την διεκδίκηση αποζημίωσης περιβαλλοντικής και ηθικής βλάβης από την Τουρκία  στα Ελληνικά και Διεθνή Δικαστήρια. (Υπ. Ενέργειας: Γρ. Δ.Σ.)
Να συνταχθεί σχετικός φάκελος: 1. Τεχνοοικονομική μελέτη δενδροφύτευσης 2. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 4. Πρόσκληση 4 δημάρχων σε σύσκεψη στις 10/1/12 στις 12:00. (Υπ. Ενέργειας: Γρ. Δημάρχου & Νομικός Σύμβουλος)

1.3. Να γίνει άμεσα η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην περιοχή του Αστεροσκοπείου της Δ.Κ. Πεντέλης, μόλις παραληφθεί ασφαλτικό μίγμα.  (Υπ. Ενέργειας: Δ. Υποδομών)

1.4. Εισήγηση για την κοπή δένδρου στην γωνία των οδών Τσιμπρικίδη & Βαλτετσίου με βάση αίτημα Πολίτη (κ. Ψαλίδα). (Υπ. Ενέργειας: Δ. Υποδομών)

1.5. Με βάση την νέα εγκύκλιο, να ζητηθούν διευκρινήσεις για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  (Υπ. Ενέργειας: Δ. Οικ. & Αρμ. Αντιδήμαρχος)
Κατεύθυνση: «Εμείς θέλουμε να υπάρχει προληπτικός έλεγχος των Σχολικών Επιτροπών για να διασφαλίζεται η συνεχής νόμιμη λειτουργία τους».

1.6. Να δοθεί προσοχή στο Προεδρικό Διάταγμα για το ελάχιστο όριο των 5.000,00€ στις δαπάνες που υποβάλλονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Υπ. Ενέργειας: Δ. Οικ.)

1.7. Να συνταχθεί πίνακας τηλεφώνων, διευθύνσεων και email όλων των υπαλλήλων του Δήμου στη διάθεση του Γρ. Δημάρχου, των Γρ. Αντιδημάρχων και του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου. (Υπ. Ενέργειας: Γρ. Προσωπικού)

1.8. Εισήγηση για το εισερχόμενο έγγραφο που αφ ορά στην αναγνώριση δικαιούχων απαλλοτρίωσης για ιδιοκτησία (Διδαγγέλου  Βαλσαμάκη) στην Δ.Κ. Μελισσίων. (Υπ. Ενέργειας: Δ.Π.Ε.)

1.9. Εισήγηση νομιμότητας  αιτήματος πρώην υπαλλήλου του πρώην Δήμου Μελισσίων για νομική κάλυψη του σε προσωπική του δικαστική διένεξη με τον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). (Υπ. Ενέργειας: Νομικός Σύμβουλος)

1.10. Να γίνει εισήγηση για την κατανομή των ΚΑΠ για τις Σχολικές Επιτροπές. (Υπ. Ενέργειας: Δ. Οικ. & Γρ. Δ.Σ.)

1.11. Να προωθηθεί εγγράφως στην ΕΥΔΑΠ βλάβη στο αποχετευτικό δίκτυο στην οδό Νάξου στην Δ.Κ. Μελισσίων. (Υπ. Ενέργειας: Τ.Υ.)

1.12. Κατευθύνσεις:
• Οι Εισηγήσεις να συντάσσονται με βάση την δομή: 
1. Ιστορικό          2. Αιτιολογία και         3. Πρόταση
•  Ευθύνη όλων των Διευθύνσεων και των Υπαλλήλων είναι η Προστασία και η Στήριξη σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του Δήμου

Προγραμματισμένες συναντήσεις για 05/01/2012

09:00 Εθελοντές «Εστίας ρουχισμού – ιματισμού» Δήμου Πεντέλης
12:00 Συντονιστικό Τοπικό Όργανο για την Πολιτική Προστασία (αντιμετώπιση κακοκαιρίας και χιονοπτώσεων το ερχόμενο τριήμερο).
14:00 Δημοτικοί Σύμβουλοι  «Ανεξάρτητου Κινήματος Πεντελικού»

Ο  Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης