Συνάντηση 3-1-2012

Κύρια Σημεία Συνάντησης 03/01/2012:

1.1. Να γίνει Ε.Δ.Ε. με βάση σχετικό έγγραφο του «Συνηγόρου του Πολίτη» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δ.Κ. Μελισσίων. (Υπ. Ενέργειας: Δ.Δ.)

1.2. Εξέταση και εισήγηση για την δυνατότητα επιπρόσθετων δρομολογίων του Δημοτικού λεωφορείου για την εξυπηρέτηση  των μελών του ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Μελισσίων σε καθημερινή βάση για την μετάβασή τους στο ΚΑΠΗ. (Υπ. Ενέργειας: Δ.Π.Ε.)

1.3. Να επισπευτούν οι διαδικασίες επισκευής του Δημοτικού λεωφορείου για να είναι έτοιμο πριν το άνοιγμα των σχολείων στις 9/1/2012. (Υπ. Ενέργειας: Δ.Π.Ε. & Τμ. Προμηθειών)

1.4. Να γίνει Ε.Δ.Ε. για τροχαίο περιστατικό με απορριμματοφόρο του Δήμου. (Υπ. Ενέργειας: Δ.Δ.)

1.5. Να γίνει εισήγηση στο Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Μελισσίων για κατασκευή πεζοδιάβασης στη Λεωφόρο Πηγής. (Υπ. Ενέργειας: Δ.Π.Ε.)

1.6. Να συνταχθεί έγγραφο προς τον αρμόδιο Έφορο για το προτεινόμενο  κόστος ενοικίου για τη μεταστέγαση νηπιαγωγείου της Δ.Κ. Μελισσίων, στο οποίο επικρατούν ανθυγιεινές συνθήκες λειτουργίας. (Υπ. Ενέργειας: Τμ. Προμηθειών)

1.7. Να γίνει ανάλυση της ρυθμιστικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30-12-2011 για τα θέματα των ΟΤΑ: α. Πίνακας παρακρατηθέντων εσόδων προηγ. ετών β. Πίνακας υπολοίπων σε έργα ΘΗΣΕΑ γ. Διευκρίνιση για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών και δ. Παράταση του Βοήθεια στο Σπίτι. (Υπ. Ενέργειας: Αρμόδιες Διευθύνσεις & Τμήματα)

1.8. Να εξεταστεί προσφορά του Προέδρου του Αστεροσκοπείου Αθηνών για την ξενάγηση στο Αστεροσκοπείο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. (Υπ. Ενέργειας: Δ.Σ.)

1.9. Κατανομή των εισπραχθέντων ΚΑΠ για σχολικούς τροχονόμους και έξοδα φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων, με βάση τις πραγματικές δαπάνες των αντίστοιχων δικαιούμενων Σχολικών Επιτροπών. (Υπ. Ε νέργειας: Δ.Οικ.)

1.10. Ανάλυση με πίνακα για τα δίκτυα αποχέτευσης που δεν έχουν παραδοθεί στην ΕΥΔΑΠ και για τις τρεις Δ.Κ. του Δήμου. (Υπ. Ενέργειας: Τ.Υ.)

1.11. Να δοθεί προσοχή στην γνωμοδότηση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  για την μη αναφορά των ορίων μίσθωσης στις διακηρύξεις διαγωνισμών. (Υπ. Ενέργειας:

1.12. Να γίνει προγραμματισμός για την ανανέωση – συμπλήρωση του εορταστικού δημοτικού φωτισμού. (Υπ. Ενέργειας: Δ. Υποδομών)

1.13. Να δίνεται μεγάλη προσοχή στην τήρηση όλων των νόμιμων προϋποθέσεων (παραστατικά, υπογραφές κλπ) κατά την έκδοση των ΧΕΠ. (Υπ. Ενέργειας: Δ. Οικ. & Τμ. ΝΠΔΔ)

1.14. Να δοθεί προσοχή στην διεκδίκηση της έγκρισης των τεχνικών έργων του Δήμου Πεντέλης στο ΕΣΠΑ. (Υπ. Ενέργειας: Τ.Υ. & Δ. Π.Ο.Η.Δ.Πλ.Διαφ.)

Προγραμματισμένες  Συναντήσεις για τις 03/01/2012

18:00 Δημοτικό Συμβούλιο

Ο  Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν65
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1262984

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση