Συνάντηση 29-12-2011

29 ∆εκεμβρίου 2011

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση ∆ημάρχου και Στελεχών ∆ήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

1.1.

Να γίνει ενημέρωση για την πρόοδο της παράδοσης του κτιρίου του Κοινωνικού Κέντρου από τον εργολάβο στο ∆ήμο Πεντέλης. (Υπευθ. Ενέργειας: Τεχνική Υπηρεσία)

Τεχνική Υπηρεσία

1.2.

Να βεβαιωθεί πως εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3584 για την κατάταξη υπαλλήλων στο ∆ήμο με δικαστική απόφαση. (Υπευθ. Ενέργειας: ∆ιευθ. Προσωπικού)

∆ιευθ. Προσωπικού

1.3.

Να ετοιμαστεί η απόφαση (υπεύθυνη δήλωση) του ∆ημάρχου που χρειάζεται για την μη ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων που χρηματοδοτούνται από τον Θησέα. (Υπευθ. Ενέργειας: ∆ιευθ. Οικονομικών)

∆ιευθ. Οικονομικών

1.4.

Κατόπιν αίτησης ιδιοκτήτη, να προχωρήσει άμεσα το θέμα μετακίνησης της κολώνας ∆ΕΗ εκτός του οικοπέδου του στις οδούς Λειβαδίτη - Κατράκη. (Υπευθ. Ενέργειας: Τεχνική Υπηρεσία)

Τεχνική Υπηρεσία

1.5.

Να γίνει ενημέρωση για την αναλυτική κατάσταση του οικονομικού κλεισίματος του 2011 και τις μεταφερόμενες εκκρεμότητες στο 2012 για το ∆ήμο και τα Ν.Π.∆.∆. (Υπευθ. Ενέργειας: ∆ιευθ. Οικονομικών)

∆ιευθ. Οικονομικών

1.6.

Στα οχήματα του ∆ήμου με προβλήματα στο σύστημα διεύθυνσης & πέδησης, να γίνει άμεσα η αποκατάσταση των βλαβών. (Υπευθ. Ενέργειας: Θεματικός Αντιδήμαρχος & Πρ. Πολιτικής Προστασίας)

Θεματικός Αντιδήμαρχος & Πρ. Πολιτικής Προστασίας

1.7.

Να ξεκινήσει η προετοιμασία των πεπραγμένων των ∆ιευθύνσεων για το 2011 εν όψει του απολογισμού που θα γίνει τον Μάϊο του 2012. (Υπευθ. Ενέργειας: Όλες οι ∆ιευθύνσεις)

Όλες οι ∆ιευθύνσεις

2. Προγραμματισμένες Συναντήσεις για 29/12/2011

12:00 ∆νση Οικονομικών & Πρόεδροι Ν.Π.∆.∆.

14:00 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Μέλη επιτροπής

 

 

Ο ∆ήμαρχος ∆ημήτριος Στεργίου Καψάλης

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση

 


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν73
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1232524

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση