Συνάντηση 29-12-2011

29 ∆εκεμβρίου 2011

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση ∆ημάρχου και Στελεχών ∆ήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

1.1.

Να γίνει ενημέρωση για την πρόοδο της παράδοσης του κτιρίου του Κοινωνικού Κέντρου από τον εργολάβο στο ∆ήμο Πεντέλης. (Υπευθ. Ενέργειας: Τεχνική Υπηρεσία)

Τεχνική Υπηρεσία

1.2.

Να βεβαιωθεί πως εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3584 για την κατάταξη υπαλλήλων στο ∆ήμο με δικαστική απόφαση. (Υπευθ. Ενέργειας: ∆ιευθ. Προσωπικού)

∆ιευθ. Προσωπικού

1.3.

Να ετοιμαστεί η απόφαση (υπεύθυνη δήλωση) του ∆ημάρχου που χρειάζεται για την μη ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων που χρηματοδοτούνται από τον Θησέα. (Υπευθ. Ενέργειας: ∆ιευθ. Οικονομικών)

∆ιευθ. Οικονομικών

1.4.

Κατόπιν αίτησης ιδιοκτήτη, να προχωρήσει άμεσα το θέμα μετακίνησης της κολώνας ∆ΕΗ εκτός του οικοπέδου του στις οδούς Λειβαδίτη - Κατράκη. (Υπευθ. Ενέργειας: Τεχνική Υπηρεσία)

Τεχνική Υπηρεσία

1.5.

Να γίνει ενημέρωση για την αναλυτική κατάσταση του οικονομικού κλεισίματος του 2011 και τις μεταφερόμενες εκκρεμότητες στο 2012 για το ∆ήμο και τα Ν.Π.∆.∆. (Υπευθ. Ενέργειας: ∆ιευθ. Οικονομικών)

∆ιευθ. Οικονομικών

1.6.

Στα οχήματα του ∆ήμου με προβλήματα στο σύστημα διεύθυνσης & πέδησης, να γίνει άμεσα η αποκατάσταση των βλαβών. (Υπευθ. Ενέργειας: Θεματικός Αντιδήμαρχος & Πρ. Πολιτικής Προστασίας)

Θεματικός Αντιδήμαρχος & Πρ. Πολιτικής Προστασίας

1.7.

Να ξεκινήσει η προετοιμασία των πεπραγμένων των ∆ιευθύνσεων για το 2011 εν όψει του απολογισμού που θα γίνει τον Μάϊο του 2012. (Υπευθ. Ενέργειας: Όλες οι ∆ιευθύνσεις)

Όλες οι ∆ιευθύνσεις

2. Προγραμματισμένες Συναντήσεις για 29/12/2011

12:00 ∆νση Οικονομικών & Πρόεδροι Ν.Π.∆.∆.

14:00 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Μέλη επιτροπής

 

 

Ο ∆ήμαρχος ∆ημήτριος Στεργίου Καψάλης

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση

 


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν239
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1262252

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση