Συνάντηση 07-08-2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

 

1.3

Μελέτη της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/31-7-2017)

Γραφείο Δημάρχου

(2132050002)

1.4

Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα: «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας. Δημαρχείο Κόνιτσας την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2017»

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.5

Μελέτη της εγκυκλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ 240242/2017 που τροποποιεί την ΚΥΑ 63269/2017.

Δ.Τεχν. Υπηρεσιών

(2132050053)

1.6

Παράταση στην Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ.

Δ. Διοικητικού

(2132050088)

1.7

Ενέργειες σχετικά με το έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ. με θέμα: Ερώτηση σχετικά με κεραιοσυστήματα στην οδό Διονύσου 38 στα Μελίσσια

Δ.Π.Ε.

(2132050031)

1.8

Εξέταση αιτήματος Α.Ο.Μ.

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης και Αθλητισμού

(2132050087)

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν225
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1232963

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση