Συνάντηση 01-08-2017

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια  Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση  δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

 

1.3

Εξέταση αιτήματος για την κοπή δέντρου στην οδό Αθηνάς στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων.

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.4

Εξέταση αιτήματος για αντικατάσταση παλαιών κάδων στην οδό Παν. Τσαλδάρη στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων.

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.5

Εφαρμογή της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – ν. 4479/2017 (Α΄94) –Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄121) και άλλες διατάξεις.

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης

(2132050087)

1.6

Εφαρμογή της εγκυκλίου της Δ/νσης Υγείας της Περιφέρειας  Αττικής με θέμα: Δράση- Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από κουνούπια.

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης

(2132050084)

Ο Δήμαρχος 

 Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης