Συνάντηση 15-02-2017

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Δ. Διοικητικών (2132050075)

1.3

Συνεργασία Καρδιολογικού Ινστιτούτου Καλλιθέας με το Δήμο Πεντέλης προς διενέργεια  Καρδιολογικών εξετάσεων στα ΚΑΠΗ.

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού.

(2132050079)

1.4

Ενέργειες σχετικά με την προώθηση διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Πεντέλης.

Δ. Προγραμματισμού

( 2132050078)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τετάρτη  15 /02/2017

 

14.00 – 19.00

16η Αιμοδοσία Δήμου Πεντέλης

Καλαμβόκη 2α

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Μελισσίων

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης