Συνάντηση 21-11-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Μελέτη και εισήγηση επί των δηλώσεων Υπουργού Εσωτερικών περί των αλλαγών στον εκλογικό Νόμο.

Δ. Διοικητικών

(2132050075)

1.3

Αυτοψία και ενέργειες σχετικά με την κοπή δέντρου επί της οδού Σκρα και Καλαμβόκη , στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.4

Μελέτη , εισήγηση και ενημέρωση υπαλλήλων σχετικά με το Νομοσχέδιο για την  κινητικότητα.

Δ. Διοικητικών

(2132050075)

1.5

Συνεργασία Δήμου Πεντέλης με την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης αναφορά για ευαισθητοποίηση πολιτών στις λαϊκές αγορές κατά 22/11/2016 και 26/11/2016 για την Ανακύκλωση στους Μπλε Κάδους.

ΔΥΠΟ

(2132050051)

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης