Συνάντηση 18-10-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075) 

1.3

Αυτοψία και δρομολόγηση ενεργειών  για καταγγελία για αυθαίρετη κατασκευή επί της οδού Σπηλιάς στην Δημ. Κοινότητα Πεντέλης

ΔΠΕ

(2132050031)

1.4

Δρομολόγηση ενεργειών για τον καθαρισμό και τη σφράγιση εγκαταλειμένου ακινήτου στη Λεωφ. Δημοκρατίας στην Δημ. Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.5

Απαλλοτρίωση οικοπέδου για δημιουργία πλατείας στο Ο.Τ. 20 στην Δημ. Κοινότητα Μελισσίων

ΔΠΕ

(2132050031)

1.6

Διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου στην οδό 17ης Νοέμβρη στην Δημ. Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050023)

1.7

Προμήθεια σημαιών για τα Δημοτικά Κτίρια του Δήμου

 

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

  

Ο Δήμαρχος

  

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης