Συνάντηση 13-09-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

 

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Μελέτη και εισήγηση αναφορικά με την υλοποίηση  δρομολογίων (λεωφορειακών γραμμών)  προς την Πανεπιστημιούπολη.

ΔΠΕ

(2132050031)

1.3

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων.

Δ. Διοικητικών  (2132050075)

1.4

Διαδικασίες οριοθέτησης πληγεισών περιοχών έπειτα από φυσικές καταστροφές (π.χ. Πλημμύρες) 

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού.

(2132050079) 

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ 13/09/2016

ΤΟΠΟΣ

06.00

Συνάντηση   Δημάρχου με τους εργαζόμενους Υπηρεσίας Καθαριότητας  Δ.Κ. Πεντέλης.

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ Πεντέλης

8.30

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πεντέλης.

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ Μελισσίων

17.00

Τοπικό Συμβούλιο Δ.Κ. Μελισσίων.

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ Μελισσίων

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης