Συνάντηση 07-09-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Προετοιμασία συναντήσεων ανά Δημοτική Κοινότητα με τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πρασίνου – Κοιμητηρίου.

Δ. Διοικητικών  (2132050075

1.3

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων.

Δ. Διοικητικών  (2132050075)

1.4

Ενέργειες και απάντηση στο ΕΕΛΛΚ –Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών αναφορικά με το Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Δ. Προγραμματισμού (2132050078)

1.5

Προγραμματισμός – Έλεγχος για την καθαριότητα φρεατίων ομβρίων υδάτων.

Γρ. Αντιδημάρχου

(2132050020)

ΔΥΠΟ

(2132050051)

 

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/09/2016

ΤΟΠΟΣ

8.00

Συνάντηση με το Δήμαρχο Πεντέλης και Περιφερειακό Σύμβουλο Βορείου Τομέα Αθηνών αναφορικά με το Πρόγραμμα ανακύκλωσης – κομποστοποίησης Οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδοι) και θέματα καθαριότητας ανά Δημοτική Κοινότητα.

Δημοτικό Κατάστημα

Δ.Κ. Μελισσίων  Καλαμβόκη 2α

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης