Συνάντηση 26-07-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

 

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

  

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Διανομή καφέ κάδων κομποστοποίησης για την Ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων στη Δ.Κ. Μελισσίων μέσω του πιλοτικού  Προγράμματος  «Ανακύκλωση στην Πηγή»  του ΕΣΔΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής.

 

Γρ. Αντιδημάρχου (2132050020)

 ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.3

Αυτοψία και απάντηση σε αίτημα πολίτη για εγκαταλελειμμένο όχημα επί της οδού Ν. Πλαστήρα στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Γρ. Αντιδημάρχου (2132050020)

 ΔΥΠΟ

(2132050051)

 

Ο Δήμαρχος

  Δημήτριος Στεργίου Καψάλης