Συνάντηση 29-06-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Αποστολή κατεπείγοντος εγγράφου προς τους Τοπικούς Αντιδημάρχους και αρμόδιους φορείς  σχετικά με την αντιμετώπιση έκτακτων ζητημάτων μετά από την κακοκαιρία της 28ης Ιουλίου 2016.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.3

Ενέργειες σχετικά με την έγκριση σύναψης συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «ΟΠΑΘ».

 

Δ. Διοικητικού.

(2132050075)

 

 

1.4

Απάντηση σε αίτημα πολίτη σχετικά με τις οδούς Αρχιμήδους , Ευριπίδη Θουκιδίδου στη Δ.Κ. Πεντέλης.

 

ΔΥΠΟ

( 2132050051)

 

1.5

Εισήγηση και παρατηρήσεις επί του σχεδίου Νόμου ΥΠ.ΕΣ.  αναφορικά με «Αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ, ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλων διατάξεων».

Δ. Διοικητικού.

(2132050075)

 

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ  29 /06/2016

ΤΟΠΟΣ

9.30

Σύσκεψη του Δημάρχου Πεντέλης με τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ «ΟΚΠΑ» και τους Υπεύθυνους των ΚΑΠΗ.

Δημοτικό Κατάστημα

Δ.Κ. Μελισσίων

Καλαμβόκη 2α

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης