Συνάντηση 26-05-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Αποστολή εγγράφου για συγκέντρωση στοιχείων ανά Διεύθυνση σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2015.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Μελέτη και ενέργειες  εγγράφου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τη μεταφορά των προνοιακών επιδομάτων από τους κεντρικούς Δήμους στους διοικητικά υποστηριζόμενους.

 

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού.

(2132050079)

1.4

Μελέτη νόμου σχετικά με δασικά θέματα.

ΔΠΕ

( 2132050031)

1.5

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.6

Παρακολούθηση διεργασιών για το νέο «Καλλικράτη».

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.7

Εξέταση αιτήματος συλλόγου σχετικά με την παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης.

 

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού.

(2132050079)

1.8

Μελέτη εγγράφου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την ενημέρωση επί διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών.

ΔΠΕ

( 2132050031)

1.9

Μελέτη εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. για την εξυπηρέτηση αναγκών του τομέα καθαριότητας προσωπικού που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις.

Δ. Διοικητικού

(2132050075) 

 

Ο Δήμαρχος

  

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης