Συνάντηση 04-04-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Προετοιμασία Υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επικείμενη συνάντηση με το Δήμαρχο Δήμου Πεντέλης .

Γεν. Γραμματέα

Δήμου Πεντέλης (2132050009)

1.3

Αποστολή εγγράφου προς τον ΟΑΣΑ για τη συγχώνευση δύο στάσεων επί της οδού λεωφόρου Πηγής στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΔΠΕ

(2132050031)

1.4

Αποστολή εγγράφου προς τον ΟΣΚ για αποστολή σύμβασης για το νέο σχολικό συγκρότημα στο ΟΤ 122, στην περιοχή Καλλιθέα Δ.Κ. Πεντέλης.

Τ.Υ.

(2132050051)

1.5

Μελέτη εγκυκλίου σχετικά με τις κρίσεις διευθυντών με το νέο σύστημα των ΟΤΑ.

Δ.Διοικητικού

(2132050075)

 

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 04/04/2016

ΤΟΠΟΣ

14.00

Σύσκεψης με τους Υπαλλήλους Δήμου Πεντέλης οι οποίοι εξυπηρετούν πολίτες – (κοινό).

Δ.Διοικητικού

(2132050075)

 

Δ.ΚΕΠ

(2132007000)

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης