Συν'αντηση 18-03-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Έκδοση εσωτερικού σημειώματος σχετικά με τη διακίνηση και την αρχειοθέτηση των εγγράφων ανά διεύθυνση .

Γρ. Γενικού Γραμματέα

( 2132050009)

1.3

Συνάντηση στελεχών Δήμου Πεντέλης στην ΕΥΔΑΠ , για υπηρεσιακά θέματα .

ΔΠΕ

( 2132050031)

1.4

Ενημέρωση Δημοτικών Συμβούλων για την υπό λύση Επιχείρηση ΑΜΝΕΠ .

Γρ. Δημοτικού

Συμβουλίου

( 2132050080)

1.5

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων .

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

 

1.6

Παρακολούθηση διαβούλευσης για τις οδούς Αριστείδου και Αλκιβιάδου , στη Δ.Κ. Μελισσίων .

ΔΠΕ

( 2132050031)

1.7

Μελέτη και ενέργειες  εγκυκλίου ΥΠ ΕΣ σχετικά θέματα προσωπικού των ΟΤΑ .

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

 

1.8

Μελέτη εγκυκλίου του ΥΠ ΕΣ , που αφορά αντιρρησίες συνείδησης .

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

 

1.9

Μελέτη επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Σκρά – Λαχανά- Βαλτετσίου , στη Δ.Κ. Μελισσίων .

ΔΠΕ

( 2132050031)

1.10

Διερεύνηση συμμετοχής στην ημερίδα Greek ICT Forum

« Έξυπνες Πόλεις – Ψηφιακοί Πολίτες », 29 – 30 Μαρτίου 2016.

Δ. Προγραμματισμού

( 2132050078)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ  ΣΑΒΒΑΤΟΥ  19/03/2016

ΤΟΠΟΣ

20.00

Προβολή Κινηματογραφικής Ταινίας  « Καθηγητής με το ζόρι », από το Σύλλογο Φίλων Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας

Μέγαρο Δούκισσας Πλακεντίας

Δ.Κ. Πεντέλης  

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ   20/03/2016

ΤΟΠΟΣ

17.00 – 19.00

Προβολή  Παιδικής Κινηματογραφικής Ταινίας  , από το Σύλλογο Φίλων Μεγάρου Δούκισσας Πλακεντίας

Μέγαρο Δούκισσας Πλακεντίας

Δ.Κ. Πεντέλης  

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης