Συνάντηση 24-02-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Μελέτη επί εγγράφου Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας σχετικά με τη διαχείριση ζώων συντροφιάς .

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού.

(2132050079)

1.3

Καθαρισμός φρεατίων επί των οδών Αλεξανδρουπόλεως και Αγίου Ιωάννου , στη Δ.Κ. Μελισσίων .

Γραφείο Αντιδημάρχου (2132050020)

 

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.4

Έρευνα για συμμετοχή σχολείων Δήμου Πεντέλης σε προσεχή δεντροφύτευση .

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού.

(2132050079)

1.5

Παρακολούθηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης