Συνάντηση 23-02-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Μελέτη και εισήγηση σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου και τακτικού προσωπικού.

 Δ. Διοικητικού

( 2132050075) 

1.3

Έκδοση ανακοίνωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας .

ΔΠΕ

(2132050031) 

1.4

Μελέτη και εισήγηση σχετικά  με την αναγνώριση προϋπηρεσίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.

Δ. Διοικητικού

( 2132050075) 

1.5

Εισήγηση για τα «Κέντρα Κοινότητας », σύμφωνα με το ΦΕΚ 21/α΄/21-02-2016.

Δ. ΚΕΠ

( 2132007000)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΡΙΤΗ 23 /02/2016

ΤΟΠΟΣ

17.00

Τοπικό Συμβούλιο Δ.Κ. Μελισσίων .

Δημοτικό Κατάστημα

Δ.Κ. Μελισσίων  Καλαμβόκη 2α

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης