Συνάντηση 22-02-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Προγραμματισμός σύσκεψης με θέμα το κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης .

 Τ.Υ.

( 2132050051)

1.3

Εισήγηση σχετικά με πρόσληψη δίμηνων για την Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Πεντέλης .

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

1.4

Προγραμματισμός εργασιών για βαφή κιγκλιδωμάτων στον περίβολο δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Πεντέλης .

ΔΥΠΟ

( 2132050051) 

1.5

Μελέτη για κατασκευή πεζογέφυρας επί της οδού Φειδίου Δ.Κ. Μελισσίων.

 

Τ.Υ.

( 2132050051) 

1.6

Μελέτη εγγράφου ΕΥΔΑΠ  για χορήγηση στοιχείων μελέτης ακαθάρτων επί της οδού Δελφών στη Δ.Κ. Μελισσιών .

Τ.Υ.

( 2132050051)

1.7

Μελέτη  σχετικά με την υποβολή  μηνιαίας έκθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Δ. Οικονομικών

( 2132050057) 

1.8

Ενέργειες για κατάστημα εστίασης επί της οδού Σωκράτους,  Δ.Κ. Μελισσίων.

Γραφείο Αντιδημάρχου

( 2132050020)

 ΔΥΠΟ

(2132050051)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/03/2016

ΤΟΠΟΣ

9.00 – 15.00

Συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών στην ημερίδα της Περιφέρειας με θέμα τη διαχειριστική επάρκεια.

ΕΚΕΦΕ -ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης