Συνάντηση 16-02-2016

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

 Ανακοίνωση σχετικά με το νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ που αφορά επιχειρήσεις.

Δ. Διοικητικών (2132050075)

1.3

Παρακολούθηση έργου τοποθέτησης νέων δεκαπέντε στύλων ΔΕΗ επί των οδών Κ. Δημητρίου και Σ. Πέτρουλα , στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΔΠΕ

( 2132050031)

Τ.Υ.

(2132050051)

1.4

Ανακοίνωση σχετικά με τη διασύνδεση του Εθνικού Δημοτολογίου με το Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας « My School ».

Δ. Διοικητικών (2132050075)

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης