Συνάντηση 19-01-2016


 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα. 

 

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Επίδοση εγγράφου σε πρώην Πρόεδρο της ΚΕΚΑ .

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων επί της οδού Βιτσίου στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Γραφείο Αντιδημάρχου (2132050020)

ΔΥΠΟ

( 2132050051) 

1.4

Απάντηση σε αιτήματα σχολείων Δήμου Πεντέλης σχετικά με τη διάθεση λεωφορείου για συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις.

 

Δ. Πρόνοιας

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθλητισμού,

Πολιτισμού& ΝΠΔΔ

(2132050079)

 

Ο Δήμαρχος

 

 Δημήτριος Στεργίου Καψάλης