Συνάντηση 08-12-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Αυτοψία επί της οδού Άνδρου – πάροδος , στη Δ.Κ. Μελισσίων σχετικά με την διάνοιξη οδού .

ΔΠΕ

(2132050031)

1.3

Αποστολή εγγράφου και ανακοίνωση για ενημέρωση σχετικά με τη διανομή πορτοκαλιών και στις τρείς Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πεντέλης.

Δ. Πρόνοιας

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθλητισμού,

Πολιτισμού& ΝΠΔΔ

(2132050079)

1.4

Μελέτη και εισήγηση σχετικά με την ονοματοδοσία οδών στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης .

ΔΠΕ

( 2132050031)

Δ. Διοικητικού

( 2132050075)

1.5

Συμμετοχή στην παρουσίαση του σχεδιασμού της αναδιοργάνωσης – αναδιάταξης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της ΓΑΔΑ για τις Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής.

ΔΠΕ

( 2132050031)

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 Δημήτριος Στεργίου Καψάλης