Συνάντηση 26-11-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

 Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003) 

1.2

Μελέτη απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ανάληψης απόφασης Υπηρεσίας Προληπτικού Ελέγχου.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

 Απόφαση 4096/2015 Πρωτοδικείου Αθήνας  περί απόδοσης 38.809,59 Ευρώ της εταιρείας «Γ. Μουστάκας ΑΕΒΕ» επιστροφής τέλους μεγάλων επιχειρήσεων .

Δ. Διοικητικού

(2132050075) 

1.4

Μελέτη περί έγκρισης  αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που άπτονται κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δ. Δημ. Συμβουλίου (2132050080)

ΔΠΕ

(2132050031)

1.5

Μελέτη εγκυκλίων Πολιτικής προστασίας που αφορά την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων, σεισμών και αντιπλημμυρικών μέτρων.

ΔΠΕ

(2132050031)

 

Ο Δήμαρχος

  

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης