Συνάντηση 25-11-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003) 

1.2

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Ορισμός υπαλλήλων ανά διεύθυνση για ορισμό χειριστών στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Δ. Διοικητικού

(2132050075) 

1.4

Μελέτη για έγκαιρη πρόληψη σχετικά με δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων, κατά τη χειμερινή περίοδο .

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

Δ. Οικονομικών

( 2132050057)

1.5

Μελέτη εγκυκλίου για ΚΥΕ εντός περιοχής που αφορούν αμιγή κατοικία.

ΔΠΕ

(2132050031)

1.6

Στολισμός εν όψει Χριστουγέννων και στις τρείς Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πεντέλης.

Τοπικοί Αντιδήμαρχοι

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.7

Διάθεση οχήματος στο ΝΠΔΔ «ΟΚΠΑ», για τη μεταφορά ρυζιού στους δικαιούχους του προγράμματος.

Τοπικός Αντιδήμαρχος

( 2132050079)

 Δ. Πρόνοιας

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθλητισμού,

Πολιτισμού& ΝΠΔΔ

(2132050079) 

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης