Συνάντηση 24-11-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003) 

1.2

Μελέτη των διατάξεων του Ν.4321/15 και συγκεκριμένα της παρ.1α του άρθρου 4 όπως αντικαθίσταται η περίπτ. δ΄ του άρθρου 8 (Α΄32)σχετικά με την ρύθμιση 100 δόσεων.

Δ. Οικονομικού

(2132050057)

1.3

Μελέτη και αυτοψία μετά από αίτημα δημότη για μονοδρόμηση της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου στη Δ.Κ. Μελισσίων .

ΔΠΕ

(2132050031)

1.4

Επιμέλεια της επίσκεψης μαθητών  της Γ΄ τάξης  4ΟΥ Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων , στο Δήμο  Πεντέλης ( Δ.Κ. Μελισσίων ).

Δ. Πρόνοιας

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθλητισμού,

Πολιτισμού& ΝΠΔΔ

(2132050079)

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης