Συνάντηση 10-11-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(2132050003)

 

1.2

Μελέτη της  απ. 269/2015 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απόδοση πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές εντός μήνα.

Δ. Πρόνοιας

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθλητισμού,

Πολιτισμού& ΝΠΔΔ

(2132050079)

1.3

Μελέτη και ενέργειες της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/ 09.11.2015 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σχετικά με την υποχρέωση απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.4

Μελέτη της απ. 1218/2015 του ΣτΕ σχετικά με την Παράλειψη άσκησης πειθαρχικής δίωξης από Δήμαρχο σε υπάλληλο.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.5

Ενέργειες για την τοποθέτηση πολυμηχανήματος μετά την αποδοχή χορηγίας από τον Σύλλογο Διδασκόντων  3ου-5ου Νηπιαγωγείου Μελισσίων.

ΔΤΥ

(2132050051)

 

1.6

Ενέργειες για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για τους απόρους. (ΤΕΒΑ)

Δ. Πρόνοιας

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθλητισμού,

Πολιτισμού& ΝΠΔΔ

(2132050079)

1.7

Έγγραφο προς Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΥΔΑΠ για την αποχέτευση στο ΟΤ 122.

ΔΤΥ

(2132050051)

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν31
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1234728

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση