Συνάντηση 22-09-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2 

Ενέργειες για συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα,  ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Ενέργειες για συμμετοχή σε Ημερίδα με θέμα τη διαμεσολάβηση.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.4

Αυτοψία σε ΚΥΕ , Υγειονομικής Υπηρεσίας,  επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 4 – 6 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΔΠΕ

(2132050031)

1.5

Αυτοψία επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 4 – 6 στη Δ.Κ. Μελισσίων,  για εργασίες οδοστρώματος και πεζοδρομίου.

ΔΠΕ

(2132050031)

1.6

Έρευνα και εισήγηση σχετικά με πράξη εφαρμογής για τα οικοδομικά τετράγωνα Γ 302,304,305.

ΔΠΕ

(2132050031)

 

Ο Δήμαρχος

  

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης