Συνάντηση 17-08-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Σύνταξη χρονολογίου σημαντικών γεγονότων ανά Δ.Κ. και ανά Διεύθυνση για το έτος 2014.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.3

Υποβολή στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 2014, βάσει των 78226/22.07.2015 και 78239/22.07.2015 εγγράφων του Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ. & Τουρ.  ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 18-09-2015.

Δ. Οικονομικού

(2132050057)

 

1.4

Έγγραφο προς Τοπικούς Αντιδημάρχους σχετικά με οδηγίες για την χρήση των ειδών ατομικής προστασίας (γιλέκο κτλ) των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας και στις λοιπές υπηρεσίας του Δήμου (Ατύχημα Δήμου Πύργου Ν.Ηλείας).

ΔΥΠΟ

(2132050051)

 

1.5

Τήρηση ημερήσιου παρουσιολογίου και καθημερινή ενημέρωση του Δημάρχου για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα ΟΑΕΔ  5μηνης διάρκειας.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.6

Ενέργειες για απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν  καταστήματος επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Ελ. Βενιζέλου στη ΔΚ Πεντέλης (Κώνοι).

ΔΠΕ

(2312050031)

1.7

Ενέργειες για αδειοδότηση ηλεκτροφωτισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Κ. Μελισσίων.

ΔΠΕ

(2312050031)

1.8

Αυτοψία στην πηγή «Πλατάνας» και διαμόρφωση της απορροής στη ΔΚ Πεντέλης.

Δ.Τ.Υ.

(2132050051)

1.9

Προγραμματισμός συνάντησης με τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ για το θέμα αποχέτευσης της περιοχής Καλλιθέας της Δ.Κ. Πεντέλης.

Δ.Τ.Υ.

2132050051

1.10

Μελέτη γνωμοδότηση – ενέργειες επί γνωμοδότησης του ΝΣΠ σχετικά με την προθεσμία ασκήσεων προσφύγων επί επιβολής δημοτικών τελών και προστίμων.

Δ. Οικονομικού

(2132050057)

ΔΠΕ

(2132050031)

1.11

Έγγραφο προς τοπικούς Αντιδημάρχους για την κατανομή κάδων απορριμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες, στις Δημοτικές τους Κοινότητες (Υποβολή Πίνακα Θέσεων Τοποθέτησης).

ΔΥΠΟ

(2132050051)

 

1.12

 

 

Σύσταση συνεργείου αποκατάστασης ζημιών σε κάδους απορριμμάτων ανά Δ.Κ.

ΔΥΠΟ

(2132050051)

 

1.13

Μελέτη και ενέργειες της εγκυκλίου ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/φ.15/16708/2-7-2015 του Υπ.Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την εξαίρεση των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων.

Δ.ΚΕΠ

(2108105980)

1.14

Ενέργειες και εφαρμογή της με αριθμ. ΣΕΕΔΔ/φ.ΠΕΙΘ/8615/24-6-2015 με ΑΔΑ 6ΦΞΡ465ΦΘΕ-ΖΒ6 σχετικά με την πιστοποίηση και καταχώρηση πειθαρχικών υποθέσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΕΔΔ.

Δ.Διοικητικού

(2132050075)

1.15

Επικαιροποίηση χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Δημοτών και κατοίκων(ΑΔΣ 158/2011).

Δ.Διοικητικού

(2132050075)

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν108
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261834

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση