Συνάντηση 13-08-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Οδηγίες για τη σύνταξη του απολογισμού πεπραγμένων 2014  ανά  Δ/νση & Ν.Π.Δ.Δ.

Δ.Διοικητικού

Δ.Οικονομικού

ΔΠΕ

ΔΤΥ

ΔΥΠΟ

Δ.ΚΕΠ

Δ.Προγραμματισμού

Δ.κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθλητισμού και

Πολιτισμού

ΝΠΔΔ

Αυτοψία & μελέτη για την τοποθέτηση πινακίδας ορίου ταχύτητας (30) , επί της οδού Περικλέους Δημοτικής Κοινότητας  Μελισσίων

ΔΠΕ

(2312050031)

1.4

Ενέργειες Δ.Υ.Κ.Π. για πρόληψη προγραμματισμού εργασιών για τον καθαρισμό Ρεμάτων & Γεφυριών όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων  προς  αποφυγή των πλημμυρικών φαινομένων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.5

Ενέργειες για αποκατάσταση επιχρισμάτων του κτιρίου του Δημοτικού Καταστήματος Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.6

Μελέτη της με αριθμό 1858/2015 περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων.

ΔΠΕ

(2132050031)

1.7

Μελέτη της ΦΓ8/28754/27-4-2015 (ΦΕΚ 1676/11.08.2015 τεύχος Β΄) απόφασης Ολομέλειας Ελ. Συν. Ελεγκτικές σχετικά με τις διαδικασίες για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών

Δ. Οικονομικού

(2132050057)

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν56
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1232507

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση