Συνάντηση 24-07-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Προγραμματισμός σύσκεψης με το προσωπικό 5μηνης απασχόλησης την Πέμπτη 30 Ιουλ 2015.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Ενέργειες για την επισκευή των μηχανημάτων του Δήμου Πεντέλης.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050051)

1.4

Μελέτη -Διερεύνηση υποβολής πρότασης  στο «Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020».

Δ. Προγραμματισμού

(2132050078)

Δ. Π.Ε

(2132050030)

1.5

Διερεύνηση αποθέματος ειδών ρουχισμού για τους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας και στις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες στο Δήμο Πεντέλης.

Τοπικοί Αντιδήμαρχοι στις 3 Δ.Κ

(2132050040)

1.6

Σύνταξη μελέτης σχετικά με τα είδη ρουχισμού για τους εργαζόμενους 5μηνης απασχόλησης  στον τομέα της καθαριότητας.

Δ. Υ.Π.Ο

(2132050051)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2015

 

19.00

Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

 

20.30

Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Αγ. Παρασκευής στον Ιερό Ναό της Αγ. Παρασκευής στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης