Συνάντηση 10-07-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Μελέτη-Ενέργειες επί εγγράφου του ΟΤΕ σχετικά με την καταβολή οφειλόμενων τελών.

Δ. Οικονομικού

(2132050057)

1.3

Προετοιμασία υπογραφής συμβολαίου προσκύρωσης στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε.

(2132050030)

1.4

Έρευνα για διάθεση (όχι αγορά) Η/Υ και εκτυπωτή στο οργανωθέν ιατρείο του Δήμου.

Δ. Προγραμματισμού

(2132050078)

1.5

Ενέργεια προς Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (Ν.Π.Ι.Δ) και Φιλανθρωπικά Σωματεία (Ν.Π.Ι.Δ) για την υποβολή στοιχείων απασχολούμενου προσωπικού και εξυπηρετούμενων ατόμων.

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(2132050079)

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης