Συνάντηση 24-03-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Ενίσχυση της καθαριότητας του Α’ ΚΑΠΗ στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(2132050079)

1.3

Αυτοψία –Εισήγηση σχετικά με κοπή δέντρων στην οδό Ψαρών στη Δ.Κ. Πεντέλης.

Δ. Υ.Π.Ο

(2132050023)

1.4

Έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με τη σταθεροποίηση των πρανών του ρέματος  στην οδό Κυκλάδων στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ. Π.Ε

(2132050030)

1.5

Έκδοση ανακοίνωσης στο διαδίκτυο σχετικά την προθεσμία για τη ρύθμιση των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς σε γη.

Δ. Οικονομικού

(2132050057)

1.6

Αποστολή εγγράφου προς τη Β΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή σχετικά με τα επιτρεπόμενα είδη προς πώληση στα κυλικεία των Σχολείων σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(2132050079)

1.7

Μελέτη-Ανακοίνωση επί εγγράφου του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης.

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(2132050079)

1.8

Ενέργειες επί εγγράφου σχετικά με επιχορήγηση της Α΄/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(2132050079)

1.9

Μελέτη-Ενέργειες επί εγγράφου σχετικά με τις τροποποιήσεις ως προς την  «Άσκηση αρμοδιότητας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

Δ. Π.Ε

(2132050030)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 24-3-2015

 

19.00

Εκδήλωση από το Β’ ΚΑΠΗ με θέμα «Αφιέρωμα στην Ελληνική Επανάσταση».

Κοινωνικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων

Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης