Συνάντηση 10-03-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Επιτόπια αυτοψία – έλεγχος λειτουργία λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050030)

1.3

Ανακοίνωση στο διαδίκτυο για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κατάρτιση νέων 18-24 ετών και τριών κατηγοριών εκπαίδευσης νέων.

Δ. Διοικητικού

(τηλ.2132050077)

1.4

Περισυλλογή κλαδιών στην οδό Καποδιστρίου 10 Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

Τοπ. Αντιδήμαρχος

(τηλ.2132140500)

1.5

Αποστολή απολογιστικών στοιχείων για τις αποζημιώσεις από πλημμύρες.

Δ. Πρόνοιας

(τηλ.2132050084)

1.6

Απάντηση σε αίτημα του 15ου Τμήματος Προσκόπων Αθηνών για μετακίνησή τους στις 15/3/15 για δενδροφύτευση.

Δ. Πρόνοιας

(τηλ.2132050079)

1.7

Ενημερωτικό σημείωμα για την ολική έκλειψη ηλίου στις 20/3/2015.

Δ.Π.Ε.

(τηλ.2132050030)

1.8

Συμμετοχή των τριών Τοπικών Αντιδημάρχων και του Δημάρχου στο  Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) στο Παλιό Δημαρχείο Χαλανδρίου στις 16/3/2015.

Γρ. Δημάρχου

(τηλ.2132050002)

1.9

Συμμετοχή στο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας στο Υπ. Μεταφορών & Συγκοινωνιών στις 12 και 13 Μαρτίου 2015.

Δ.Π.Ε.

(τηλ.2132050030)

1.10

Μελέτη αναγκών προσωπικού για τις Διευθύνσεις του Δήμου.

Δ. Διοικητικού

(τηλ.2132050075)

1.11

Έκδοση ενημερωτικού σημειώματος για τις Δομές Ολοκληρωμένης Κοινωνικής Φροντίδας.

Δ. Πρόνοιας

(τηλ.2132050079)

1.12

Απάντηση σε αίτημα Δημότη για πεζοδρόμιο στην οδό Σ. Καράγιωργα 10, Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ.Υ.Π.Ο.

(τηλ.2132050023)

1.13

Σύνταξη πίνακα περιοδικών υποχρεώσεων ανά Διεύθυνση.

Διευθυντές

Συναντήσεις - Εκδηλώσεις

08:30

Οικονομική Επιτροπή

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης