Συνάντηση 04-03-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με την προκήρυξη της Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ (5 κατηγορίες για 5μηνη πρόσληψη).

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Εισήγηση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «Καραγιλάνης» με θέμα «Ασφαλιστικές Εισφορές».

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.4

Προώθηση ενεργειών σχετικά με τον εορτασμό της «25ης Μαρτίου» στο Δήμο Πεντέλης.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.5

Μελέτη διαδικασιών σχετικά με την πρόσληψη υπαλλήλων με δίμηνη σύμβαση.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.6

Δημιουργία φακέλου-αρχείου για την καλύτερη παρακολούθηση των δικαστικών εκκρεμοτήτων.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.7

Ορισμός επιβλέποντα σχετικά με κατεδάφιση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη Λεωφ. Πηγής 55 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε

(2132050027)

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050023)

1.8

Μελέτη δημοσιεύματος και αποστολή εγγράφου σχετικά με την αναστολή εφαρμογής διατάξεων του Ν.4281/2014.

Δ. Οικονομικού

(2132050070)

1.9

Μελέτη εξαγγελιών του Υπουργού Παιδείας σχετικά με συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων και αποστολή εγγράφου στο Υπουργείο Παιδείας.

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(2132050079)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4-3-2015

 

18.00

Εκδήλωση για τον εορτασμό της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»

Ομιλία από την κα Γρίβα Ειρήνη

Καποδιστρίου 17

Δ.Κ. Μελισσίων

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης