Συνάντηση 26-02-2015

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: «Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΧΕΣΗ»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Μελέτη –Εισήγηση σχετικά με εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τον «Προγραμματισμό των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών».

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Εφαρμογή της νομολογίας για την «Κατεπείγουσα συνεδρίαση - Λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα» από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

(2132050080)

1.4

Μελέτη –Εισήγηση σχετικά με νομολογία για την «Πρόσληψη προσωπικού με πέντε ημερομίσθια».

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.5

Μελέτη άρθρου για την αναστολή της κινητικότητας και σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.6

Μελέτη γνωμοδότησης Ελ. Συν σχετικά με την «Αποζημίωση αδείας σε προσωπικό Ι.ΔΟ.Χ.» και έκδοση ανακοίνωσης στο διαδίκτυο. 

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.7

Έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με την απουσία των Δ/ντών όλων των Διευθύνσεων από την υπηρεσία τους την Παρασκευή 27 Φεβ 2015 από τις 10.00 - 13.00 λόγω της συμμετοχής τους στη νέα μηνιαία σύσκεψη αυτοδιοικητικού ISO.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.8

Έγγραφη ενημέρωση των Αιρετών Γυναικών σχετικά με  πρόσκληση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ. Π.Ε) για την Ημερίδα για την ημέρα της γυναίκας που θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στις 6 Μαρ 2015.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.9

Ενέργεια επί εγγράφου του ΥΠΕΣ σχετικά με «Σύνταξη εκλογικού καταλόγου με την αναθεώρηση του 1ου Τριμήνου» έως τις 16 Μαρ 2015.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.10

Εισήγηση σχετικά με προγραμματισμό εκδήλωσης για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας».

Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(2132050079)

1.11

Απάντηση σε αίτημα Δημότη για προέγκριση άδειας ΚΥΕ στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ. Π.Ε

(2132050027)

1.12

Μελέτη εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τη «Διαχείριση Ακινήτων».

Δ. Π.Ε

(2132050027)

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης