Συνάντηση 23-12-2014

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Γενικού Γραμματέα και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Μελέτη ΚΥΑ Υπ.Αγρ. Αν & Τροφ. σχετικά με «Καθορισμό των προϋποθέσεων επιχορήγησης των Δήμων για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

 

1.3

Παρακολούθηση και ενέργειες χορήγησης βεβαιώσεων χρήσης γης.

Δ. Π.Ε

(2132050030)

1.4

Έκδοση ανακοίνωσης στο διαδίκτυο σχετικά με τη διαδικασία εκταφής στο Κοιμητήριο στη Δ.Κ. Πεντέλης.

Τμήμα Κοιμητηρίου

(2132050036)

 

1.5

Μελέτη-εφαρμογή Ν. 4254/2014 σχετικά με την «Κατάργηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ από 1 Ιαν 2015». 

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.6

Μελέτη εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά με την ανακατασκευή του δαπέδου του κλειστού γυμναστηρίου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

Δ. Τ.Υ

(2132050075)

1.7

Μελέτη εγγράφου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος σχετικά με τους λόγους και τον επείγοντα  χαρακτήρα οριοθέτησης των ρεμάτων.

Δ. Τ.Υ

(2132050075)

1.8

Απάντηση σε σύνολο αιτημάτων Δημοτών της Δ.Κ. Πεντέλης.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050023)

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Δήμου Πεντέλης

 

 

Κ.-Π. Τίγκας