Συνάντηση 16-10-2014

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Έγινε ενημέρωση για την παρουσίαση στις 15/10/14 με θέμα την Ανακύκλωση και τη συνεργασία όλων των Διευθύνσεων για την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος.

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων & Τμημάτων

1.3

Ανακοίνωση στο διαδίκτυο για τις διατάξεις που αφορούν σε σκύλους συνοδούς ΑΜΕΑ.

Δ. Πρόνοιας

(τηλ.2132050079)

1.4

Μελέτη εγκυκλίου για τα «πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών»

Τ.Υ. & Δ.Π.Ε

1.5

Διερεύνηση συμμετοχής στο Forum “Sustainable Greece” 20-30/12/14

Δ.Π.Ε.

(τηλ.2132050030)

1.6

Μελέτη εγγράφου της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για τον ορισμό εκπροσώπου στις ομάδες εργασίας για τις μετρήσεις εκπομπών ραδιενέργειας.

Δ.Π.Ε.

(τηλ.2132050030)

1.7

Μελέτη εγγράφου αναθεώρησης εκλογικών καταλόγων

Δημοτολόγιο

(τηλ.2132050035)

 

Ο Αναπληρωτής του Δημάρχου Πεντέλης

 

Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου