Συνάντηση 25-09-2014

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Διενέργεια αυτοψίας σχετικά με πιθανή διαρροή αγωγού της ΕΥΔΑΠ στις οδούς Θήρας 14 και 17η Νοέμβρη 9 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.3

Αποστολή εγγράφου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Ταχυδρομείου στη Δ.Κ. Πεντέλης.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.4

Ενέργειες για την προώθηση διενέργειας διαγωνισμού για τα ασφαλτικά.

Δ. Οικονομικού

(2132050068)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2014

 

18.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

19.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

 

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης