Συνάντηση 18-9-2014

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Αυτοψία και ενέργειες σχετικά με κοπή ευκαλύπτου στην συμβολή της Λεωφ. Πηγής και Γερουλάνου στη Δ.Κ. Μελισσίων λόγω επικινδυνότητας.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.3

Μελέτη εγκυκλίου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ" και σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο.

 

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.4

Μελέτη της εγκυκλίου 2 του ΟΓΑ με θέμα: «Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας».

Τμήμα Κοιμητηρίων

(2132050036)

1.5

Προώθηση ενεργειών σχετικά με το θέμα «Προμήθειες Ασφαλτικών».

Δ. Οικονομικού

(2132050068)

1.6

Μελέτη  εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων που αποκτούν το αξίωμα αυτό για πρώτη φορά από την επομένη έναρξης ισχύος του ν. 4093/ 2012". Και σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.7

Αυτοψία και ενέργειες για αποκατάσταση λακκουβών στην περιοχή Κουφό στη Δ.Κ. Πεντέλης.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.8

Αυτοψία σχετικά με αγωγό ομβρίων στη συμβολή των οδών Γλάστωνος και Κατσαντώνη στη Δ.Κ. Πεντέλης.

Δ. Τ.Υ - Δήμαρχος

(2132050050)

1.9

Ανακοίνωση στο διαδίκτυο σχετικά με την καταβολή της τρίτης δόσης των οικογενειακών επιδομάτων του 2014 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) και οικογενειακά επιδόματα που αφορούν αναδρομικά το έτος 2013.

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

1.10

Ανακοίνωση στο διαδίκτυο σχετικά τις αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης της διατροφής μονογονεϊκών οικογενειών (διαζευγμένες μητέρες).

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

1.11

Ανακοίνωση στο διαδίκτυο σχετικά με τις συμπληρωματικές αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης