Συνάντηση 3-9-2014

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και  Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Μελέτη εγγράφου του ΟΑΣΠ «Δελτίο με στοιχεία χώρων καταφυγής σε σεισμό» και αποστολή σχετικού πίνακα.

Δ. Πολιτικής Προστασίας

(2132050029)

1.3

Επικαιροποίηση του μητρώου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.

Δ. Πολιτικής Προστασίας

(2132050029)

1.4

Αποστολή εγγράφου στο ΥΠ.ΕΣ για τις προσλήψεις και τις αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.5

Αποστολή εγγράφου στην εταιρεία Φυσικού Αερίου Αττικής για επέκταση του αγωγού στην οδό Αγ. Ιωάννου στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ. Τ.Υ

(2132050051)

1.6

Ανακοίνωση στο διαδίκτυο σχετικά με την «Πιλοτική εφαρμογή νέου συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων».

 

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.7

Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο των ΚΥΕ στο Δήμο Πεντέλης.

Δ. Π.Ε

(21320500)

1.8

Μελέτη συνεδρίασης ΚΕΔΕ σχετικά με τα ζητήματα ευνοϊκών ρυθμίσεων οφειλών Δήμων-Τραπεζών καθώς και παράτασης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 31-12-2014 και σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο.

Δ. Οικονομικών

(2132050068)

1.9

Ανακοίνωση στο διαδίκτυο σχετικά με το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του ΙΝΕΒΙΔΙΜ.

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

1.10

Απάντηση σε έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με «Στοιχεία που αφορούν τον τομέα κοινωνικής μέριμνας και υγείας στο Δήμο Πεντέλης».

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

1.11

Απάντηση σε αιτήματα του Συλλόγου Πολυτέκνων Οικογενειών του Δήμου Πεντέλης.

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

 

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης