Συνάντηση 20-8-14

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

 

Ενημέρωση εξέλιξης έργων σχολείων και ορισμός της 1ης συνάντησης με Διευθυντές Σχολείων και σχολικών φορέων τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014.

 

ΔΥΠΟ

(2132050020)

1.3

Απάντηση σε αίτημα πολίτη επί της οδού Τερψιθέας για υψομετρική μελέτη κατόπιν αυτοψίας.

Δ.Π.Ε. (2132050030)

1.4

Ανακοίνωση προς ενημέρωση πολιτών για τα τρέχοντα Προγράμματα Ανέργων.

Δ/νση Διοικητικού

(2132050075)

1.5

Εισήγηση υποβολής πρότασής μας στο “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα» έως 15/9/2014.

Δ.Π.Ε. (2132050030)

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

 

 

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης